Aakonvuoriyhdistys

 

 

AAKONMAJA

Aakonvuoren tuki / huoltorakennus

 

1.HANKKEEN NIMI

Hankkeen nimi on AAKONVUOREN TUKIPAIKKA. Rakennuksen nimeksi on tullut  AAKONMAJA.  Nimi tulee alueen mukaan, sillä läheisyydessä sijaitsee Aakonvuori. Paikka on Haapaveden korkeimpia paikkoja. Lähellä sijaitsee mm. Korkattivuori näköalatorneineen.

 

2. HANKKEEN TAUSTAA

Hanke sai alkunsa Haapaveden Urheilijoiden, Haapaveden urheiluautoilijoiden, Haapaveden Ampumaseuran ja Haapaveden Reserviläiset ry:n yhteisestä tarpeesta ja halusta rakentaa kyseisten lajien harrastajille yhteiset eri lajien huolto ja tukitoimia palvelevat tilat. Tilat tulivat alueelle, jossa sijaitsevat kaikkien näiden lajien harrastuspaikat. Alueella sijaitsee moottoriurheilurata, valaistu hiihtolatu ja Haapaveden ampumarata sekä merkityt maastoreitit.  Alueella pidetään kesäisin jokamiesluokan kisoja ja harjoituksia. Talvisin ladut ovat niin kilpa-, kuin harrastajahiihtäjien käytössä. Korkatin hiihtolatu palvelee jo aikaisin syksystä, sillä kaupunki ja hiihtojaosto lumettaa ladun tykkilumella ja sahanpuruun varastoidulla lumella. Korkatin latua käyttää sen vaihtelevan maaston ja aikaisen hiihtomahdollisuuden vuoksi alueen ja koko Suomen kilpahiihtäjät harjoittelupaikkana. Alueelle on laadittu myös eri lajeja palveleva kehittämissuunnitelma.

 

3. HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Hankkeen kohderyhmiä ovat eri urheilulajien kilpailijat, harrastajat ja huoltajat. Urheilujärjestöjen lukuisten jäsenten kautta uudesta tukikohdasta hyötyvät eri lajeissa mukana olevat harrastajat ja tukijoukot. Silloin kuin kiinteistö ei ole kilpailu eikä harrastekäytössä sitä vuokrataan alueen muille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, yrityksille, sekä muille halukkaille kokous-, virkistys -ja muuhun vapaa-ajan tarpeeseen.

 

4. HANKKEEN TOTEUTUS

Hankkeen toteuttivat Haapaveden urheilijat, Haapaveden ampumaseura, Haapaveden Reserviläiset ry, Haapaveden urheiluautoilijat sekä Haapaveden kaupunki.  Hankkeen hallinnointi tapahtuu siten, että järjestöt perustivat yhteisen ns. kannatusyhdistyksen Aakonvuoriyhdistys ry:n, johon kuuluu myös Haapaveden kaupunki. Tämä yhdistys on toiminut hankkeen hallinnoijana.

Haapaveden kaupunki on ollut vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa, vastaten mm. kuntarahasta ja toimi välirahoittajana hankkeen toteutuksen aikana. Siitä kiitos Haapaveden kaupungille.

Haapaveden Riistanhoitoyhdistys vuokrasi tarvittavan maa-alueen yhdistyksille yhteistä rakennushanketta varten. Toimintaa varten on laadittu viralliset vuokrasopimukset 50 vuoden ajalle.

Hankeen suunnittelussa on huomioitu tilojen sopivuudesta eri yhdistysten tarpeisiin. Rakennuspiirustukset on laadittu huomioiden paloturvallisuus, liikuntarajoitteiset, omavalvonta ja muut viranomaismääräykset.

Aakon maja rakennus on kaksikerroksinen noin 290 kerrosneliötä. Alakerrassa on  (kellarikerros 98 m2) jossa on pesutilat yleisö-wc ja saunat. Toisessa kerroksessa on (190 m2 ) kahvio / keittiötilat laitteineen, kokoontumistilat kalusteineen, toimistotilat sekä wc–tilat. Pysäköintialueina käytetään jo olemassa olevia moottorikerhon pysäköintialueita.

Rakennus on maanpäällisiltä osiltaan hirsirakenteinen. Alakerta on toteutettu harkkorakenteisena. Lämmitysjärjestelmäksi on valittu eri vaihtoehdoista maalämpö.

Rakentaminen on tehty pääsääntöisesti talkootyönä. Palkallista ammattityötä käytettiin mukana erikoistöissä, luvanvaraisissa LVI- ja sähkötöissä, sekä tarvittavissa hirsikehikon pystytys– sekä muissa konetöissä. Talkootöitä olivat lähinnä aputyöt, maalaus, tasoitus- ja sisustustyöt sekä pystytyksen ja perustuksen teon aputyöt, maan siirrot ym.

 

Kuvat Seppo Aho