Suunnistusanasto

 
EmitElektroninen leimaus-, väliaika- ja ajanottojärjestelmä. Yleensä Emitistä puhuttaessa tarkoitetaan pientä muovista korttia, jota käytetään leimauksessa.
EmiTagVarsinkin hiihtosuunnistuksessa valtaa ottanut elektroninen leimausjärjestelmä, joka ei vaadi kosketusta. Leimaus tapahtuu, kun urheilija tuo kilpailukortin lähelle leimauslaitetta.
HajontaViestikilpailuissa kilpailijat hajautetaan eri reiteille hajonnan avulla. Hajontojen periaatteena on, että kilpailijat voivat juosta yksittäisiä lenkkejä, radanosia tai rastivälejä eri järjestyksessä kuitenkin siten, että kokonaisuutena kaikki juoksevat saman radan eli viimeistään maaliin tultaessa kaikki joukkueet ovat kiertäneet samat rastit ja rastivälit. Hajontaa voidaan käyttää myös väliaikalähdöissä, jos halutaan pitää kilpailijoiden lähtöväli lyhyenä ja estää takana tulevan hyötyminen edellä menevän näkemisestä.
IRMASuunnistusliiton tietojärjestelmä, joka sisältää ilmoittautumis-, maksu- ja rankipalvelut. Kotimainen kilpailukalenteri löytyy IRMAn aloitussivulta.
KarsintaOsassa arvokilpailuista on käytössä suuren osallistujamäärän takia karsinta, jonka perusteella osa juoksijoista pääsee finaaliin. Monesti finaalista ulos jääneillä on mahdollisuus kilpailla B-finaalissa.
KartanvaihtoJoissain kilpailuissa, erityisesti pitkillä matkoilla, kilpailu koostuu useammasta lenkistä, joiden välissä olevassa kartanvaihtopisteessä kilpailija saa seuraavan lenkin kartan.
KilpailukorttiKortti, johon suunnistaja merkitsee tietoja itsestään, mm. nimi, seura, lähtöaika jne. Kilpailijan lähtiessä maastoon osa kortissa jätetään lähtöön. Aikaisemmin kilpailukorttia käytettiin leimauksessa. Nykyisin kilpailukorttit ovat lähinnä käytössä kuntorasteilla ja niiden tärkein merkitys on valvoa, että kaikki kilpailijat on saatu pois maastosta.
KuntorastitEri seurojen järjestämistä kaikille avoimista suunnistustapahtumista käytetään nimeä kuntorastit. Tunnetaan myös nimellä iltarastit, viikkorastit, aluerastit tms. Iso osa suomalaisista kuntorasteista löytyy Kuntorastikalenterista.
K-pisteKartassa kolmiolla ja maastossa rastilipulla merkitty radan alkamispiste, joka kaikkien kilpailijoiden tulee ohittaa. Usein kilpailun varsinainen lähtöpaikka on eri kuin k-piste, mutta tällöin lähdöstä on viitoitus k-pisteelle.
KäyräväliMaaston korkeussuhteet merkitään karttaan korkeuskäyrillä, joiden tiheyttä käyräväli kuvaa. Useimmiten käyräväli on 5 tai 2,5 metriä.
LähtökynnysLähtöön johtavalla matkalla oleva tarkistuspiste, joka kilpailijan tulee ohittaa järjestäjän määräämänä ajankohtana. Käytetään, kun halutaan estää riski siitä, että omaa lähtöä odottavat kilpailijat voisivat saada tietoa maastosta jo maaliin tulleilta kilpailijoilta.
MaastoSuunnistusmaastolla tarkoitetaan aluetta, jossa suunnistus suoritetaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi metsä, puisto tai kaupunki.
MOBOMobiilisuunnistus (lyhenne johdettu sanasta MOBileOrienteering). MOBO-sovellus on saatavissa yleisimpiin älypuhelimiin ja sen avulla voi suunnistaa ja leimata sovelluksesta löytyvillä kiintorastiradoilla. Suunnistusliitto koordinoi suomalaisten ratojen luontia. Sovelluksen on luonut virolainen Tarmo Klaar.
NastariHyvin jalkaa tukeva suunnistusjalkine, jonka nastoitettu pohja on maastossa pitävä ja tukeva.
NenäKorkeuskäyrän muoto, jolla kuvataan rinteessä ympäristöstään nouseva, ulkoneva muoto.
NotkoKorkeuskäyrän muoto, jolla kuvataan rinteessä oleva painanne, nenän vastakohta.
OCADKarttojen piirtämiseen ja ratojen suunnitteluun käytettävä tietokoneohjelma.
OravapolkukouluYleisnimi seurojen järjestämästä lasten suunnistusopetuksesta, joka voidaan toteuttaa myös Hippo-suunnistuskoulun, suunnistuskoulun tms. nimen alla.
PartiosuunnistusPartiosuunnistuksessa joukkue muodostaa kahdesta tai kolmesta suunnistajasta. Osa rasteista on hajontarasteja, joilla käy vain yksi partion jäsenistä ja osa yhteisrasteja, joilla kaikkien on käytävä. Partio voi itse päättää, miten rastit jaetaan. Tavoitteena on ajallisesti mahdollisimman tasaiset suoritukset.
PeesaaminenToisen kilpailijan tahallinen seuraaminen tarkoituksena hyötyä hänen suunnistustaidoistaan. Peesaaminen on kielletty suunnistuksen lajisäännöissä.
PerhoslenkkiHajontatapa, jota voidaan käyttää esimerkiksi väliaikalähtökisassa, kun halutaan käyttää lyhyttä lähtöväliä tai kun kisa halutaan järjestää pienellä alueella. Perhoslenkissä on keskusrasti sekä useita muutamasta rastivälistä muodostuvia silmukoita, jotka peräkkäin lähteneet kilpailijat kiertävät eri järjestyksessä.
Pienipiirteinen Maasto, joka sisältää paljon erilaisia yksityiskohtia ja tarkkaa suunnistusta.
PihtileimausPerinteinen leimausjärjestelmä. Kilpailukorttiin painetaan rastilla olevilla pihdeillä leima merkiksi oikealla rastilla käynnistä.
PiikkariSuunnistuskenkä, jonka pohjassa on piikit. Kielletty monissa kilpailuissa.
PullautuskarttaJarkko Ryypön kehittämällä Karttapullauttimelle tehty suunnistuskartta. Karttapullautin käyttää hyväkseen Maanmittauslaitoksen avointa laserkeilausaineistoa ja tuottaa aineistosta pullautuskartan.
PummiVirhe.
R1/R2Osassa SM-kilpailuista (pitkä matka, keskimatka, viesti) on käytössä jako ryhmä 1 (R1) ja ryhmä 2 (R2) eli kilpailut järjestetään kahtena erillisenä tapahtumana. Ryhmä 1:ssä kilpailevat ns. pääsarjat eli H/D21 sekä nuorten 14–20-vuotiaiden sarjat. Ryhmä 2:ssa kilpailevat veteraani-ikäiset SM-suunnistajat.
RastimääriteTarkentaa kartan antamaa kuvaa rastipisteestä. Rastimäärite sisältää rastin numerotunnuksen sekä kuvallisen ja/tai sanallisen selityksen rastilipun sijainnista, esimerkiksi kumpareen pohjoisjuuri.
RastinottoRastin lähestyminen ja rastille saapuminen varmojen kiintopisteiden kautta.
RastipisteYmpäröivästä maastosta selvästi erottuva ja karttaan piirretty kohde, joka merkitään rastilipulla. Kartassa rastipiste merkitään ympyrällä.
RastiralliKilpailujen yhteydessä järjestettävä lapsille suunnattu ei-kilpailullinen suunnistustapahtuma. Rastiralliin voi ilmoittautua paikan päällä, ja siihen voi osallistua parin tai saattajan kanssa. Aika otetaan, jos osallistuja niin haluaa. Rastiralli voi sisältää tehtäväradan (6–8-vuotiaille) sekä isommille lapsille tarkoitetun rastireitin tai lyhyen suunnistusradan.
Rastiviikot3–5 kilpailun ja kisapäivän muodostama tapahtuma. Fin5-suunnistusviikko ja Kainuun Rastiviikko ovat kaksi Suomen suurinta suunnistusviikkoa.
RastiväliKahden rastin väli.
ReitinvalintaKilpailijan tekemä suunnitelma, miten edetä yksittäinen rastiväli. Reitinvalintaan vaikuttavia asioita ovat oman fysiikan sekä suunnistustaitojen lisäksi myös maaston muodot, kulkukelpoisuus, kulku-urat ja muut kohteet.
ReittihärveliInternetissä oleva palvelu, jossa oleviin karttoihin suunnistajat voivat piirtää omat reitinvalintansa.
RRRastireitti. Alle 10-vuotiaiden kilpailumuoto ja Rastirallin yksi ratavaihtoehdoista. Rastireitissä maastoon on merkitty yhteinen viitoitusnauha tai kreipeillä merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat.
PutkiosuusPutkiosuuksista puhutaan erityisesti viestissä. Putkiosuudella käytössä ei ole hajontarasteja, joten kaikki kilpailijat kiertävät saman radan.
SamaistusvirheSuunnistaja hahmottaa karttaa ja maaston kohdetta, mutta kyseessä onkin vastaava kohde jossain muualla maastossa.
SiimariRasti- ja tukireiteillä käytettyä yhtenäistä viitoitusnauhaa voidaan kutsua myös siimariksi.
SportIdentToinen vallitseva elektroninen leimausjärjestelmä. Yleisesti käytössä mm. Keski-Euroopassa.
SuppaSyvennys luonnonmaastossa, luonnon kuoppa, jonka jokainen reuna on nousevaa rinnettä.
SuunnistustekniikkaSuomessa suunnistustekniikka ymmärretään osaksi suunnistustaitoa yhdessä suunnistusajattelun ja suorituksen hallinnan kanssa. Tällöin suunnistustekniikalla kuvataan kartanlukutaitoa ja kompassin käyttöä, yksilöllistä suunnistustyyliä, tapaa suunnistaa. Kansainvälisesti termiä käytetään enemmän kuvaamaan myös ajatusprosessia.
Tarkkuussuunnistustarkkuussuunnistus on laji, jossa kaikki, katsomatta ikää, sukupuolta tai liikuntakykyä, voivat harrastaa ja kilpailla samassa sarjassa. Tämä on mahdollista, sillä tarkkuussuunnistuksessa (eng. Trail Orienteering, TrailO) ei mitata fyysistä suoritusta, vaan laji perustuu päättelytehtäviin. Rata muodostuu tehtävistä, joissa ratkaistaan, mikä 2-5 rastilipusta vastaa karttaan merkittyä ja määritteillä tarkennettua rastia. Eliittitasolla kilpailtaessa voidaan käyttää myös ns. nollarastia, jolloin yksikään tarjotuista rastilipuista ei ole oikeassa paikassa.
TRYksi alle 12-vuotiaiden kilpailumuodoista. Tukireitillä maastoon on merkitty rastit ja yhtenäinen viitoitus. Rastit on sijoitettu hieman sivuun viitoitukselta ja ne kierretään numerojärjestyksessä.
VarvausKun kilpailijat ohjataan juoksemaan kilpailukeskuksen läpi ilman yleisörastia tai kartanvaihtoa, puhutaan varvauksesta.
YhteislähtöYhteislähtökilpailussa kaikki kilpailijat lähtevät samaan aikaan.
YleisörastiUseimmiten kilpailukeskukseen, sen lähistölle tai näköyhteyteen sijoitettu rasti, jolta yleisö voi seurata kilpailun etenemistä. Sprintissä kaikki rastit ovat yleisörasteja, sillä kilpailuja voi seurata vapaasti maastosta.