Kylpylänsaaren maisemointi

HANKKEEN TAUSTAA

Haapaveden urheilijat omistaa Haapaveden kaupungissa olevalla ns. kylpyläsaaren alueesta n. 7000 m2 alueen. Tällä paikalla on ollut aikoinaan tanssilava, jota Urheilijat ovat pyörittäneet 1960 – 1980 väliseinä aikana. Lava meni rakennuksena niin huonoon kuntoon että se päätettiin purkaa pois. Siitä lähtien tontti on ollut koskematon ja vailla suunnitelmallista käyttöä.

Paikkakunnalla on mietitty paljo mitä alueelle voisi tehdä. Päätettiin että kunnostetaan ranta ja siistitään alue yleiseen virkistyskäyttöön. Tätä hanketta varten lähdettiin hakemaan rahoitusta Vattenfall-rahaston kautta.

 

PROJEKTIN TAPAHTUMAT

VUOSI 2019

Paikka oli pahasti kasvanut umpeen ja ranta liettynyt ja heinittynyt. Ensimmäisenä vuonna (2019) kaadettiin puustoa ja alettiin keräämään ylijäämämaita tontin pinnan oikaisuun. Syyskesällä 2019 ranta ruopattiin ja ruoppausmaat levitettiin ajomaiden päälle kuivumaan ja painumaan talveksi. Talven (2019 – 2020) aikana tehtiin talkootyönä neljä istuinpenkkiä rantaan ja rakennettiin hiekka-alue rantaan oleskelua varten.

VUOSI 2020

Keväällä 2020 ruoppausmaat tasattiin ja tehtiin pohjat ruokamullan levittämiselle. Ruokamulta levitettiin ja heinänsiemen kylvettiin kesäkuussa 2020. Parkkialueelle asennettiin pintamurskeet ja tehtiin istutukset valmiiksi.

Alla muutama kuva matkan varrelta