Pesäpallokentän kunnostushanke

Hau on aloittanut pesäpallokentän kunnostuksen.

Hankkeessa siistitään kentän reuna-alueet, salaojitetaan kotipesän pääty ja korjataan ja osoittain puretaan vanhoja aitoja.

Kentällä olevat varastos kunnostetaan ja asemoidaan uudelleen. Kentälle tehdään uusi lyöntiseinä.